11 – Bassoon – Frösöblomster III No. 2. Intåg i Sommarhagen